www.tortveit.no

             English

 

 

 

 

 

          Home

 

        Accommodation

 

        Activities

 

        History

 

        Prices

 

        Contact

 

        Links

 

 

HISTORY

 

The tiny farm of Tveit was cleared and settled around 1880, and is the latest of the small farms paying rent and labour to the mother-farms of Tortveit. Together the 6 small farms made a lively little village. Now stonewalls, collapsed chimneys and a distant smoke can appear while walking in the forest above Tveit.

 

Tveit was inhabited and cultivated into the 1970ies. The interior of the house has the original non-painted lumber walls. More than a hundred years of daily farm life has given glow and smoothness to the wood. The chimney is still the original made of grey stone and clay. The kichen floor has a tiny hole for the potatoes to pass into the cellar, and the hinges of the basement-hatch are made out of a horseshoe.

 

Vegen attmed Tveit går gjennom Songedalsdalen, under Liene og langs Sundsvatn til fjellgardane Skåli, Nordbø, Aslestad, Buine og Slystøyl.

Målarane Leiv Aslestad  og Nikuls Buine er mellom dei store namna i norsk rosemåling (gullalderen 1790 -1850) og Nikuls er endåtil nemnd mellom dei største koloristane i norsk målarkunst.

Mellomalderloftet på Songedalstveiten er kanhende det eldste i landet, og i dei gamle tuna i Fjellgardane står fleire freda bur frå før 1640 i tillegg til mange bygningar som enno ikkje er tidfesta. 

Moisesberg gruver ved Slystøyl frå 1541-49 er saman med Gullnes i Seljord det fyrste bergverket i Noreg og er sagt å vere dei eldste intakte gruvene i Europa. Kopargruvene i Mosnap ved Mjåvatn hadde hovuddrift på 1700-talet og var tilslutta Åmdals Verk (http://www.norway.com/directories/d_company.asp?lang=47&id=21186&h=1).

 

Langsmed Songedalsåa ser ein mange fløtingsmurar frå tida då vassvegane førte tømmeret sørover til Arendal. Fløtingsdammane ved Sundsvatn og Mjåvatn sikra stor vassføring under fløtinga om våren.  http://www.treveven.no/leksikon/article.asp?Data_ID_Article=47&Data_ID_Channel=2

Kulturlandskapet i grenda er varig prega av kila stein som vart nytta til dammar, elvemurar og bygningsmurar frå midt på 1800-talet.

  

 

 

Tortveit © 2010